Mevcut Kirecin Çözünmesi PDF Yazdır e-Posta

Manyetik alan ile kireç oluşumu engellenir. Sınırlanmış kristal oluşumu sağlanır. Böylece, kalsiyum - karbonat içeren su, manyetik bir alandan geçirildiğinde, kireçtaşı oluşumuna yol açabilecek şekilde kristalize olmaz. Kalsiyum – karbonat, diğer mineraller ve tuzların mikroskobik, kompakt kristallerini oluşturur. Askıda koloidal halde kalan bu tanecikler çökmez, dolayısıyla kireç taşı oluşumunun önüne geçilir. Manyetik alana giren iyonlar saptırılırlar ve birbirlerine doğru hareket ederler, çarpışma sonucu mikroskobik boyutta kristaller oluşur.

  • Kısacası Manyetik Kireç Önleyici ile; Kireçtaşı oluşumunun önüne geçilmiş olur.Daha önceden oluşmuş kireç tabakaları ise çözülür ve yok olur.Mevcut Kirecin Zaman İçerisinde Çözünmesi Manyetik alan etkisinde kalan yüklü ve sınırlandırılmış olan kireç partikülleri, su akış yönünde ilerlerken kireçli yüzeylere çarparlar ve aşamalı olarak yüklerini mevcut kirece aktarırlar. Bu yük transferi, sert tortu tabakası olan kireci, yumuşak kireç tabakası haline getirir. Oluşan yumuşak kireç akan su ile kolayca taşınır.
  • Manyetik Kireç Önleyici Cihazlar kullanılarak yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki, borulardaki mevcut kireç 6-8 ay arasında tamamen yok olmakta dır.
Kocaeli Merkez Bulduk Köyü su deposuna sonradan takılan AKUA Manyetik Kireç Önleyici cihazın gösterdiği olumlu sonuçlar aşağıdaki fotoğraflarda görülebilir:

Cihazdan Önce - 22/12/2009

Cihazdan Sonra - 26/01/2010

 Cihazdan Önce 1  Cihazdan Sonra 1
 Cihazdan Önce 2  Cihazdan Sonra 2
 
 
More Info